Toiminimi

Toiminimi yritys oli pitkään kaikista helpoin tapa aloittaa yrittäminen. Toiminimen aloittamiseksi tarvitsee vain tehdä parit ilmoitukset ja maksaa muutamia kymmeniä euroa ja sinulla on firma pystyssä. Totta kai sitten kannattaa myös sopia tilitoimistosta ja pankissa firman tilistä, vaikka kyseessä on henkilöyritys, on hyvä alusta alkaen järjestää niin, että firmalle on selkeästi oma tilinsä.

Yksinyrittäminen

Yrittäjäksi lähteminen on helppoa, mutta suosittelemme kaikille jonkinlaista koulutusta tai vähintään kurssia yrittämisestä ja siitä, millaista yrittäminen on ja mitä kaikkea pitää muistaa tehdä ja ilmoittaa. Yksinyrittäjä on oman aikataulunsa ja töiden vastaava ja vastuussa itse kaikesta mutta helposti yksinyrittäjän työpäivistä tulee ylipitkiä eikä viikkoon tunnu mahtuvan ollenkaan vapaapäiviä – alusta alkaen olisi hyvä tehdä selkeät säännöt työn ja vapaa-ajan suhteen, jotta jaksaa yritystoiminnan välttämättömät tehtävät. Yrittäjä ei voi nostaa palkkaa yrityksestä, mutta hän voi ottaa varoja käyttöönsä yksityisottoina, kunhan ne eivät ylitä yrityksen omaa pääomaa. Toiminimellisellä yrittäjällä on myös kirjanpitovelvollisuus, joka on yrityksen koosta riippuen joko yksin- tai kaksinkertainen. Yksinyrittäjiä oli vuonna 2018 Tilastokeskuksen mukaan 182 000, joista miehiä oli 108 000 ja naisia 74 000. Yksinyrittäjien määrä kasvoi edellisvuodesta 12 000. Suomen Yrittäjien jäsenistä 58 prosenttia on yksinyrittäjiä, joten heidän asioistaan huolehtiminen on yrittäjäjärjestölle tärkeää. Toiminimiyrittäjiä on kahdenlaisia eli ammatinharjoittajia ja liikkeenharjoittajia. Ammatinharjoittaja työskentelee yleensä itsenäisesti eikä hänellä välttämättä ole toimipaikkaa mutta liikkeenharjoittajalla on yleensä oma liiketila. Toiminimiyrittäjä voi palkata toisia työntekijöitä, mikään ei estä sitä. Mutta jos yritystoiminta oikeasti kasvaa tasolle, missä yrittäjä palkkaa itselleen täysiaikaisia työntekijöitä, on hyvä miettiä yritystoiminnan muodon muuttamista esimerkiksi osakeyhtiöksi.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on lain mukaan ilmoitettava kaupparekisteriin, jos yksikin seuraavista asioista täyttyy: elinkeinotoimintaa varten on pysyvä toimipaikka eli omasta asunnosta erillinen liiketila, palveluksessa on muita henkilöitä kuin aviopuoliso, alaikäinen lapsi tai lapsenlapsi tai harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa. Jos yksikään edellä mainituista kolmesta kohdasta ei täyty, ei toiminimeä ole pakko ilmoittaa kaupparekisteriin. ##Yrittäjän vastuu Toiminimen omaisuus ei ole erillistä yrittäjän henkilökohtaisesta omaisuudesta muutoin kuin kirjanpidollisesti. Vastuu veloista tarkoittaa toiminimen kohdalla sitä, että velkoja, joka haluaa periä saatavaansa ulosoton kautta, voi pyytää ulosmittaamaan myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta yrityksen velasta. Velkojalla ei ole velvollisuutta periä saatavaa ensin liikeomaisuudesta edes silloin, kun liikeomaisuus riittäisi velan maksuun. Toiminimi yrittäminen saattaa kuitenkin olla aivan riittävä koko elämän pituiselle yrittäjyydelle. Se kuitenkin mahdollistaa toiminnan 100% yrittäjänä ja varsinkin jos ei palkkaa ulkopuolisia ja tekee töitä oman ammattitaitonsa varassa ilman suuria tavara- ja tuotevarastoja, toiminimi yrittäminen voi olla juuri se, millä pärjää aivan hyvin. Jokaisen suomalaisen ei tarvitse perustaa uutta hightech yritystä ja hakea miljoonia euroja rahoitusta – pieniä, tavallisia yrityksiä tarvitaan aina uusia ja joka vuosi noin 20 000 suomalaista uutta toiminimeä aloittaa toimintansa.

Yrittäjän selviytyminen

Jos sinulla on ruusuiset kuvitelmat yrittäjyydestä, kannattaa tutustua muutamaan tutkimuslukemaan. Joka toinen yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista arvioi saavansa alle 2 000 euron kuukausittaiset bruttotulot yritystoiminnastaan. Tästä joukosta puolen tulot jäävät alle tuhannen euron kuukaudessa. Päätoimisista yksinyrittäjistä 45 prosenttia ja sivutoimisista yksinyrittäjistä 84 prosenttia ansaitsee kuukausittain alle 2 000 euron kuukausittaiset bruttotulot. Alle 2 000 euroa ansaitsevien yksinyrittäjien osuus on kasvanut hieman edellisestä, kolme vuotta sitten tehdystä kyselystä.