Osuuskunta

Osuuskuntayrittäminen ei ole mikään uusi ajatus ja harvat edes ajattelevat, mutta S-ryhmä on syntynyt ja on osuuskunta ja lisäksi monet suomalaiset paikalliset pankit ovat yli satavuotiaita osuuskuntia. Osuuskunnan jokaiselle jäsenellä on mahdollisuus käyttää ääntänsä kokouksissa. Kokouksia pitää olla tarpeellinen määrä joka vuosi ja osuuskunnalla pitää olla hallitus ja hallituksella puheenjohtaja. Osuuskunnalla voi olla myös toimitusjohtaja, mutta ei välttämättä.

Suomessa yli neljä miljoonaa jäsentä

Osuuskunta on Suomen yleisistä yhtiömuodoista harvinaisin vaikkakin sen käyttö on lisääntynyt toiminimien verkostojen keskuudessa. Sen sijaan osuuskunnan jäsenyys on Suomessa hyvin yleinen, eivätkä jäsenet aina edes tiedosta kuuluvansa osuuskuntaan ja mitä kaikkea mahdollisuuksia osuuskuntaan kuuluminen heille antaisi. Osuuskunnilla on Suomessa yli 4 miljoonaa jäsentä ja osuuskuntiin rinnastettavilla keskinäisillä vakuutusyhtiöillä noin 3 miljoonaa jäsentä. Osuuskunnan päätarkoitus on tuottaa jäsenille muuta hyötyä kuin suoraa rahallista voittoa. Tavallisesti hyöty tulee jäsenelle palkkana tai erilaisina alennuksina osuuskunnan jäsenelle myymistä tuotteista. Osuuskunta voi lisäksi maksaa jäsenille osuusmaksun korkoa ja ylijäämän palautusta jos säännöissä on niin määrätty. Osuuskunnan toimintamahdollisuuksien perusta on toiminnan kannattavuus eli tulojen on oltava menoja suuremmat. Markkinoinnin perusta määritellään jo osuuskunnan liikeideassa: mitä, kenelle, miten ja miksi osuuskunta aikoo tuottaa hyödykkeitä tai palveluja. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa mistään osuuskunnan velvotteista ja jäsen voi enintään menettää taloudellisesti maksamansa osuuskunnan jäsenmaksun. ##Mihin osuuskunta sopii? Osuuskunta toimintamuotona on hyvä sellaiseen toimintaan, missä omistajakunta vaihtuu usein. Se mahdollistaa joustavan ja verkostomaisen yrittäjyyden ja siksi monesti osuuskunta on muodostettu monien toiminimiyritysten kesken. Osuuskunta voi vaikka vuokrata tai ostaa oman kiinteistön ja osuuskunnan jäsenet sitten käyttää tiloja. Keskitetyt ja jaetut kustannukset ovat useimman osuuskunnan perustamisen pääsyy.