Osakeyhtiö

Osakeyhtiöiden historia on varsin pitkä. Esimerkiksi Italian meritasavalloissa oli tapana jakaa laivojen omistus määräosiin ja Galileon ja Kolumbuksen laivat olivat rahoitettu juuri tähän malliin- siten myös laivojen tuomat arvotavarat jaettiin omistuksen mukaisesti matkalta palattaessa. Määräosat olivat tavallisia myös vanhoissa kaivosyhtiöissä. Vanhimpana yhä toimivana osakeyhtiönä on pidetty Ruotsin Stora Kopparbergin kaivosyhtiötä, jonka omistus jakautui vuonna 1288 kahdeksaan yhtäsuureen osakkeeseen. Suomeen osakeyhtiöasetus yli vasta 1864 kun se ensi kertaa oli tullut Ranskaan 1804. Osakeyhtiön voi Suomeen perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö (eli suomeksi ihminen) tai oikeushenkilö (esimerkiksi osakeyhtiö). Vähintään yhdellä perustajista tulee olla kotipaikka Euroopan talousalueella (tähän voi hakea tarvittaessa poikkeuslupaa). Osakeyhtiö oli pitkään ns. oikean yrityksen merkki ja monta vuotta yritystoiminnan aloittamisen kynnyksenä oli 2500 euron osakepääoma. Yhteiskunnan näkökulmasta osakeyhtiöt ovat mahdollistaneet suurten pääomien kertymisen. Näin yritykset ovat voineet kasvaa suuremmiksi kuin mitä yksittäisten henkilöiden tai henkilöiden liittoumien resurssit olisivat antaneet myöten Osakeyhtiö on kannattava vaihtoehtoa heti, jos liiketoiminnassa oikeasti liikkuu enemmän rahaa. Eli ostoja ja myyntejä on kohtuullisen paljon. Kyse ei välttämättä ole edes tuloksesta, vaan siitä, että osakeyhtiön muoto mahdollistaa järkevämmän tavan hoitaa liiketoiminnan kirjanpitoa kuin jos yritys olisi vain toiminimi. Osakeyhtiö on todellinen kapitalistinen organisaatio. Sen tarkoituksena on tuottaa voittoa. Osakeyhtiön toiminnan tulee perustua yhtiön edun huomioon ottamiseen päätöksentekoa ohjaavana tekijänä. Tässä toiminnassa tulee ottaa huomioon yhtä lailla osakkeenomistajien kuin yhtiön itsensä edut. Ensisijaisen hyötyjän tulee kuitenkin olla yhtiö ja vasta yhtiön kautta sen omistajat. Voiton tuottaminen osakkeenomistajille osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on laissa säädetty lähtökohtainen olettama. Mikäli tästä olettamasta halutaan poiketa, tulee asia ilmaista yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti ja selkeästi. Mikäli yhtiön toiminnan tarkoitukseksi tulee jokin muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille, tulee kyseisen tarkoituksen olla etukäteen määritelty.

Enemmän muistettavaa kuin toiminimessä

Osakeyhtiö eroaa monessa suhteessa toiminimestä. Sen toimintaan liittyy enemmän velvoitteita, joista pitää huolehtia. Velvoitteet alkavat heti alusta. Osakeyhtiön perustaminen täytyy aina ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä. Samoin jos osakeyhtiössä tapahtuu muutoksia, pitää muutokset ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakeyhtiötä ei voi myöskään lopettaa vapaamuotoisesti, vaan sen lopettamiselle on oma purkamismenetelmänsä. Yritystoiminnan keskeyttämistä ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa rekisteriin. Osakeyhtiöllä tulee esimerkiksi olla hallitus, yhtiökokous ja mielellään toimitusjohtaja. Jos toimitusjohtajaa ei ole niin hallituksen puheenjohtaja on vastaava henkilö.

Kasvua hakemassa

Jos yrittäjä tietää aloittaessaan liiketoiminnan, että tavoitteena on tehdä oikeasti kasvuyritys, joka sekä tuottaa rahaa, että työllistää ihmisiä on selvää, että oikea toimintamuoto on osakeyhtiö. Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. ELY-keskukset voivat antaa monipuolista tukea ja neuvontaa yrityksen perustamis- ja käynnistysvaiheessa. Lisäksi Finnvera on hyvä kontaktipiste, sillä se keskittyy pk-yritysten käyttöpääoman ja viennin rahoitukseen ja investointeihin. Se on uusien innovatiivisten yritysten riskirahoittaja.